• Lidl Roath

Croeso

Mae Lidl yn hybu siop fwyd ailddodiad ar Rodfa Colchester, Caerdydd.

Fel rhan o’n traddodiad fel cwmni, rydym yn hapus i allu cynnig aelodau o’r cymuned lleol manylion ein datblygiad, wrth gyflwyno ein cysyniad newydd sbon LOF (Lidl y Dyfodol) i’r ardal.

Fe fydd cais yn cael ei anfon i Gyngor Dinas Caerdydd am ailosodiad siop fwyd efo ardal adwerthu o 1424m2. Fe fydd y siop fwyd yn darparu maes parcio am 91 ceir.

Os ydych yn cefnogi’r cynnigion, neu eisiau cysylltu â ni i drafod y cais, cysylltwch â ni yma.

Datblygiad Arfaethedig

Lidl Roath

  • Siop fwyd newydd (1424m2).
  • Maes parcio efo wagleoedd am 91 ceir, yn cynnwys 6 gwagleoedd i’r anabl a 4 gwagleoedd am rieni a plant.
  • Aildatblygiad o’r safle yn cynnwys yr adeilad HSS Hire drws nesaf sydd yn wag.
  • Offrwm adwerth wedi eu wellhau, yn cynnwys ardal Becws a toiledau i gwsmeriaid
  • Creadigaeth/diogelwch o lan i 40 swydd

Darllen mwy >>>

Lidl o’r Store Dyfodol